Articles

ACD CUS100

АВРАХ ХИЙЛДЭГ ТАВЦАН

CUS100

   ACD хийлдэг аврах тавцан нь аврах ажиллагааны үед шат хэрэглэх боломжгүй үед хэрэглэхэд тохиромжтой. Уг тавцан нь маш түргэн хугацаанд дэлгэгдэж яаралтай аврах ажиллагаа явуулахад түлхэц болдог бөгөөд тогтвор сайтай, хүн үсэрч буухад бараг эргэж ойлтөгдөггүйгээрээ онцлогтой юм.Уг дэр нь төв хэсэг рүүгээ эвхэгддэг бөгөөд хурааж савласан болон хийтэй байгаа үедээ ч зөөж тээвэрлэхэд авсаархан байдаг.

АВРАХ ХИЙЛДЭГ ТАВЦАН

CUS100

   ACD хийлдэг аврах тавцан нь аврах ажиллагааны үед шат хэрэглэх боломжгүй үед хэрэглэхэд тохиромжтой. Уг тавцан нь маш түргэн хугацаанд дэлгэгдэж яаралтай аврах ажиллагаа явуулахад түлхэц болдог бөгөөд тогтвор сайтай, хүн үсэрч буухад бараг эргэж ойлтөгдөггүйгээрээ онцлогтой юм.Уг дэр нь төв хэсэг рүүгээ эвхэгддэг бөгөөд хурааж савласан болон хийтэй байгаа үедээ ч зөөж тээвэрлэхэд авсаархан байдаг.

ТАНИЛЦУУЛГА

Онцлогууд:

-Хийлэх болон хийг гаргахад хялбар
-Үсрэлтийн дараа 10 секундын дотор эргэн хийлэгдэнэ
-Гал командын холболтууд таарах нэгдсэн стандарт бүхий холболтууд
-Хэт өндөр даралтаас сэргийлэх нэмэлт клапантай
Ÿ-Хөнгөн жинтэй
-Уг аврах дэр нь хайрга чулуутай, замын хашлагатай гэх мэт бараг бүхий л хөрсний гадаргуу дээр байршуулан ашиглах боломжтойŸ-LORSBACH системтэй
-Хялбар угсралт, суурилуулалт

ҮЗҮҮЛЭЛТ

ЗУРАГ