ДУУТ ДОХИО LK-JDL400 

 LK-JDL400 загварын сирень буюу дуут дохио нь босоо байрлалтай, бүх чиглэлд дохио дамжуулах төхөөрөмж юм. Нэг болон 3 фазын хөдөлгүүрээс сонгох боломжтой.

Хэрэглэх зориулалт:

  • - Төв суурин газар болон иргэний хамгаалал гамшиг ослын үед
  • - Томоохон үйлдвэр болон онцгой байдлын галын аюулаас хамгаалах .
  • - Цэрэг цагдаа, хорих анги болон онгоцны буудал гэх мэт онцгой обьектуудад.

Захиалга өгөхөөс өмнө ямар зориулалтаар, хаана ашиглах гэж байгаа талаар мэргэжлийн зөвлөгөө авах ба ямар цахилгааны эх үүсвэрт холбох тухай зөвлөгөө авна уу. / хүчин чадал 1,5 *2 буюу  3 км талбайд 60дВ /

ДУУТ ДОХИО LK-JDL400 

 LK-JDL400 загварын сирень буюу дуут дохио нь босоо байрлалтай, бүх чиглэлд дохио дамжуулах төхөөрөмж юм. Нэг болон 3 фазын хөдөлгүүрээс сонгох боломжтой.

Хэрэглэх зориулалт:

  • - Төв суурин газар болон иргэний хамгаалал гамшиг ослын үед
  • - Томоохон үйлдвэр болон онцгой байдлын галын аюулаас хамгаалах .
  • - Цэрэг цагдаа, хорих анги болон онгоцны буудал гэх мэт онцгой обьектуудад.

Захиалга өгөхөөс өмнө ямар зориулалтаар, хаана ашиглах гэж байгаа талаар мэргэжлийн зөвлөгөө авах ба ямар цахилгааны эх үүсвэрт холбох тухай зөвлөгөө авна уу. / хүчин чадал 1,5 *2 буюу  3 км талбайд 60дВ /

ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

ЗУРАГ

Duut_dohio.jpgLK-JDL400.JPGLK-JDL400-01.JPG