ДУУТ ДОХИО LK-JDL550 

LK-JDL550 загварын сирень дуут дохио нь босоо байрлалтай, бүх чиглэлд дохио дамжуулах төхөөрөмж юм.  3 фазын хөдөлгүүртэй.

Хэрэглэх зориулалт:

  • - Төв суурин газарт иргэний хамгаалалын үед
  • - Томоохон үйлдвэр болон онцгой байдлын албанд 
  • - Газар хөдлөл, үер ус гэх мэт байгалийн гамшиг тохиолдсон үед.
  • - Цэрэг цагдаа, хорих анги болон онгоцны буудал гэх мэт онцгой обьектуудад.

Захиалга өгөхөөс өмнө ямар зориулалтаар, хаана ашиглах гэж байгаа талаар мэргэжлийн зөвлөгөө авах ба ямар цахилгааны эх үүсвэрт холбох тухай зөвлөгөө авна уу. / хүчин чадал 3 *2 буюу 6 км талбайд 60дВ /

ДУУТ ДОХИО LK-JDL550 

LK-JDL550 загварын сирень дуут дохио нь босоо байрлалтай, бүх чиглэлд дохио дамжуулах төхөөрөмж юм.  3 фазын хөдөлгүүртэй.

Хэрэглэх зориулалт:

  • - Төв суурин газарт иргэний хамгаалалын үед
  • - Томоохон үйлдвэр болон онцгой байдлын албанд 
  • - Газар хөдлөл, үер ус гэх мэт байгалийн гамшиг тохиолдсон үед.
  • - Цэрэг цагдаа, хорих анги болон онгоцны буудал гэх мэт онцгой обьектуудад.

Захиалга өгөхөөс өмнө ямар зориулалтаар, хаана ашиглах гэж байгаа талаар мэргэжлийн зөвлөгөө авах ба ямар цахилгааны эх үүсвэрт холбох тухай зөвлөгөө авна уу. / хүчин чадал 3 *2 буюу 6 км талбайд 60дВ /

ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

ЗУРАГ

LK-JDL550-02.JPGLK-JDL550-01.JPGLK-JDL550.jpg