ДУУТ ДОХИО LK-JDW-245B

LK-JDW245B загварын сирень дуут дохио нь хэвтээ байрлалтай, бүх чиглэлд дохио дамжуулах, 2 дамартай, дэлбэрэлтэд тэсвэртэй төхөөрөмж юм. 3 фазын хөдөлгүүртэй.

Хэрэглэх зориулалт:

Төв суурин газар болон томоохон хотуудын иргэний хамгаалал.

  • Газрын тос үйлдвэрлэл, ШТС, шатахууны агуулах, уурхай, ДСЦ гэх мэт онцгой обьектуудад ашиглахад тохиромжтой.

Захиалга өгөхөөс өмнө ямар зориулалтаар, хаана ашиглах гэж байгаа талаар мэргэжлийн зөвлөгөө авах ба ямар цахилгаан эх үүсвэрт холбох тухай зөвлөгөө авна уу. / хүчин чадал 1 км талбайд 60дВ /

 

ДУУТ ДОХИО LK-JDW-245B

LK-JDW245B загварын сирень дуут дохио нь хэвтээ байрлалтай, бүх чиглэлд дохио дамжуулах, 2 дамартай, дэлбэрэлтэд тэсвэртэй төхөөрөмж юм. 3 фазын хөдөлгүүртэй.

Хэрэглэх зориулалт:

Төв суурин газар болон томоохон хотуудын иргэний хамгаалал.

  • Газрын тос үйлдвэрлэл, ШТС, шатахууны агуулах, уурхай, ДСЦ гэх мэт онцгой обьектуудад ашиглахад тохиромжтой.

Захиалга өгөхөөс өмнө ямар зориулалтаар, хаана ашиглах гэж байгаа талаар мэргэжлийн зөвлөгөө авах ба ямар цахилгаан эх үүсвэрт холбох тухай зөвлөгөө авна уу. / хүчин чадал 1 км талбайд 60дВ /

 

ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

ЗУРАГ

LK-JDW-245B-01.JPGLK-JDW-245B.jpg