ШҮХЭР ЗАДЛАГЧ

TANDEM CYPRES 2

  Сайпрес “Тандем”-ын хувьд хяналтын самбарын асаах товчлуур нь цэнхэр өнгөтэй ба дээрээ “Tandem” гэсэн бичигтэй. Түүний үзгэн хонгио нь хэрвээ доошлолтын хурд газрын түвшнээс ойролцоогоор 580 метр (1900 фут) өндөрт 35 метр/секундээс (78 миль/цаг) их болсон тохиолдолд ажиллаж эхэлнэ.
  “Тандем” нь “Эксперт”-ийн адил газрын түвшнээс дээш ойролцоогоор 40 метр (130 фут) хүртэлх өндөрт ажиллана. Салгалт хийгдсэн тохиолдолд ажиллагаанд орох үйл явц шаардлагатай хурд автал явагдахгүй.

ШҮХЭР ЗАДЛАГЧ

TANDEM CYPRES 2

  Сайпрес “Тандем”-ын хувьд хяналтын самбарын асаах товчлуур нь цэнхэр өнгөтэй ба дээрээ “Tandem” гэсэн бичигтэй. Түүний үзгэн хонгио нь хэрвээ доошлолтын хурд газрын түвшнээс ойролцоогоор 580 метр (1900 фут) өндөрт 35 метр/секундээс (78 миль/цаг) их болсон тохиолдолд ажиллаж эхэлнэ.
  “Тандем” нь “Эксперт”-ийн адил газрын түвшнээс дээш ойролцоогоор 40 метр (130 фут) хүртэлх өндөрт ажиллана. Салгалт хийгдсэн тохиолдолд ажиллагаанд орох үйл явц шаардлагатай хурд автал явагдахгүй.

ОНЦЛОГ

ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

ЗУРАГ

ВИДЕО