Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/planetmo/nano.planet-mongolia.com/mon/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0
STUDENT CYPRES 2

Та манай шинэ сайт руу зочлоно уу!!! www.nano-planet.com

Газар хөдлөл мэдрэх төхөөрөмж

ШҮХЭР ЗАДЛАГЧ

STUDENT CYPRES 2

   Сайпрес “Студент”-ын хувьд хяналтын самбарын асаах товчлуур нь шар өнгөтэй ба дээрээ “Student” гэсэн бичигтэй. Түүний үзгэн хонгио нь доошлолтын хурд 13 метр/сек (29 миль/цаг) болсон тохиолдолд ажиллаж эхэлнэ. Ажиллах өндөр нь янз бүр байж болно. Чөлөөт уналтын жигд хурд буурсан тохиолдолд Сайпрес “Эксперт”-ийн адил ажиллах өндөр нь ойролцоогоор 225 метр (750 фут) байна. Хэрвээ доошлох хурд чөлөөт уналтын хурдаас бага боловч 13 метр/секундээс (29 миль/цаг) их байвал (өөрөөр хэлбэл шүхэр хагас дэлгэгдсэн юмуу салсан үед) Сайпрес “Студент” өндрийн үзүүлэлт газрын түвшинээс 350 метр (1000 фут) хүрсэн үед үзгэн хонгиог ажиллагаанд оруулна. Ингэсэн тохиолдолд Сайпрес “Студент”-ын хувьд газардахад бэлтгэх багахан хугацаа үлд сэн байх болно.

 

  Сайпрес “Студент” нь “Эксперт”-ийн адил газрын түвшинээс ойролцоогоор 40 метр (130 фут) хүртэл өндөрт ажиллана.
Сайпрес “Эксперт”-ээс ялгаатай нь Сайпрес “Студент”-ыг агаарын хөлгийг доошлохоос өмнө унтраахыг зөвлөдөг ба яагаад гэвэл хэрвээ ямар нэгэн шалтгаанаар үсрэлт хийгдээгүйгээс болоод Сайпрес “Студент” агаарын хөлөг дотор газардах болвол агаарын хөлгийн доошлох босоо хурд 13 метр/секундээс их байх учраас төхөөрөмжөө унтраасан байх хэрэгтэй. Агаарт бүрэн задарсан шүхрийн хурд 13 метр/секундээс (29 миль/цаг) ч их байж болохыг санах хэрэгтэй.
  Хэрвээ агаарын хөлгийн бүхээгт Сайпрес “Студент”-тэй доошлох болвол Сайпрес “Студент”-ыг нислэгийн өндрийн хэмжээ газрын түвшинээс 450 метр (1500 фут) болохоос өмнө унтраах хэрэгтэй.
  Хэрвээ энэ боломжгүй бол агаарын хөлгийн доошлох хурдыг 500 метрээс (1500 фут) доош өндөрт 13 метр/секундээс (1500 фут/минут) хэтрүүлж болохгүй. Хэрвээ агаарын хөлгийн хаалга онгорхой бол түүнийг хаа.

 

ШҮХЭР ЗАДЛАГЧ

STUDENT CYPRES 2

   Сайпрес “Студент”-ын хувьд хяналтын самбарын асаах товчлуур нь шар өнгөтэй ба дээрээ “Student” гэсэн бичигтэй. Түүний үзгэн хонгио нь доошлолтын хурд 13 метр/сек (29 миль/цаг) болсон тохиолдолд ажиллаж эхэлнэ. Ажиллах өндөр нь янз бүр байж болно. Чөлөөт уналтын жигд хурд буурсан тохиолдолд Сайпрес “Эксперт”-ийн адил ажиллах өндөр нь ойролцоогоор 225 метр (750 фут) байна. Хэрвээ доошлох хурд чөлөөт уналтын хурдаас бага боловч 13 метр/секундээс (29 миль/цаг) их байвал (өөрөөр хэлбэл шүхэр хагас дэлгэгдсэн юмуу салсан үед) Сайпрес “Студент” өндрийн үзүүлэлт газрын түвшинээс 350 метр (1000 фут) хүрсэн үед үзгэн хонгиог ажиллагаанд оруулна. Ингэсэн тохиолдолд Сайпрес “Студент”-ын хувьд газардахад бэлтгэх багахан хугацаа үлд сэн байх болно.

 

  Сайпрес “Студент” нь “Эксперт”-ийн адил газрын түвшинээс ойролцоогоор 40 метр (130 фут) хүртэл өндөрт ажиллана.
Сайпрес “Эксперт”-ээс ялгаатай нь Сайпрес “Студент”-ыг агаарын хөлгийг доошлохоос өмнө унтраахыг зөвлөдөг ба яагаад гэвэл хэрвээ ямар нэгэн шалтгаанаар үсрэлт хийгдээгүйгээс болоод Сайпрес “Студент” агаарын хөлөг дотор газардах болвол агаарын хөлгийн доошлох босоо хурд 13 метр/секундээс их байх учраас төхөөрөмжөө унтраасан байх хэрэгтэй. Агаарт бүрэн задарсан шүхрийн хурд 13 метр/секундээс (29 миль/цаг) ч их байж болохыг санах хэрэгтэй.
  Хэрвээ агаарын хөлгийн бүхээгт Сайпрес “Студент”-тэй доошлох болвол Сайпрес “Студент”-ыг нислэгийн өндрийн хэмжээ газрын түвшинээс 450 метр (1500 фут) болохоос өмнө унтраах хэрэгтэй.
  Хэрвээ энэ боломжгүй бол агаарын хөлгийн доошлох хурдыг 500 метрээс (1500 фут) доош өндөрт 13 метр/секундээс (1500 фут/минут) хэтрүүлж болохгүй. Хэрвээ агаарын хөлгийн хаалга онгорхой бол түүнийг хаа.

 

ОНЦЛОГ

ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

ЗУРАГ

ВИДЕО