Зөөврийн ариутгалын төхөөрөмж 10л

 

Кристанини компаний дэвшилтэт технологиор бүтээгдсэн Зөөврийн ариутгалын  тоног төхөөрөмж. 

Энэхүү төхөөрөмж нь өндөр хүчин чадал бүхий чанарын удаан эдэлгээтэй  төхөөрөмж юм.

 

Кристанини компаний дэвшилтэт технологиор бүтээгдсэн Зөөврийн ариутгалын  тоног төхөөрөмж. 

Энэхүү төхөөрөмж нь өндөр хүчин чадал бүхий чанарын удаан эдэлгээтэй  төхөөрөмж юм.

Үзүүлэлт

Ариутгалын савны багтаамж  10 литр

 Загвар

Ажлын даралт 

 PSDS/10MIL

 6 бар

 

Зураг