ТУСГАЙ ХЭРЭГСЭЛ - ЦАХИЛГААНБОРООХОЙ

 

 

Хүчдэл : 800KВ

Хэмжээ: 142×29×50 мм

Хайрцагтай хэмжээ : 165×50×90 мм

 

 

 

        

      ТУСГАЙ ХЭРЭГСЭЛ - ЦАХИЛГААНБОРООХОЙ

 

 

Хүчдэл : 800KВ

Хэмжээ: 142×29×50 мм

Хайрцагтай хэмжээ : 165×50×90 мм

 

 

 

Зураг

 

 

                   

                      

                                  

Видео

 

 

 

зураг
зураг2
зураг
зураг2