small-logo Дээд цэс (copy)

Хүний биеийг шалгах рентген төхөөрөмж

ХҮНИЙ БИЕ ШАЛГАХ РЕНТГЕН ТӨХӨӨРӨМЖ

ХҮНИЙ БИЕ ШАЛГАХ РЕНТГЕН ТӨХӨӨРӨМЖ

Зураг

Видео