Сэрээт өргөгч СPCD30

 Сэрээт өргөгч СPCD30

Техникийн үзүүлэлт

 

Зураг